Genel hatları ile çizilmiş bir Briç Spor Kulübü Derneği Tüzüğü. Kurulacak derneğin işleyiş ve kapsamına göre değişiklikler yapılabilir.